Juruskasino has not posted anything yet
  • About
  • Untuk card yang berharga 10, j, q dan k untuk semua juruscasino ragam card dianggap berharga “0“. Untuk card as semua model card berharga “1”. Card juruscasino yang memiliki sila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk semua versi card berharga sesuai dengan sila card itu sendiri.